رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با همراهی شهردار و مدیران ارشد منطقه ۲۰ از مجتمع صنعتی سیمان تهران بازدید کردند. بازدید: ۳۳

مشاهده

طی مراسمی و با حضور مدیرعامل،رئیس هیات مدیره ، معاونین و جمعی از مدیران شرکت سیمان تهران، حکم انتصاب ، آقای زینال پور به عنوان سرپرست معاونت مالی و آقای مهندس فیروزجائی به سمت سرپرستی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی ابلاغ شد. بازدید: ۱۸۹

مشاهده

شرکت سیمان تهران در سال جاری موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره تعالی گردید. شرکت سیمان تهران پس از ارزیابی تیم ارزیاب و بررسی مستندات ارزیابی ، موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره تعالی گردید. بازدید: ۷۹

مشاهده