به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تهران، هم زمان با هفته نیروی انتظامی،مدیر منابع انسانی ،مسئولین حراست ،انتظامات و روابط عمومی سیمان تهران با حضور در محل پاسگاه انبار مواد ناریه شرکت سیمان تهران، از خدمات ارزنده این عزیزان تجلیل به عمل آوردند.

مشاهده

جلسه معارفه مدیران عامل شرکت سیمان هگمتان و شرکت سیمان گیلان سبز با حضور آقای دکتر داریانی مدیر عامل شرکت سیمان تهران،دکتر آیت اللهی رئیس هیات مدیره شرکت سیمان تهران،اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه در دفتر مرکزی سیمان تهران برگزار گردید

مشاهده

همایش فصلی کارشناسان حرفه ای شهرستان ری در شرکت سیمان تهران برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تهران ،همایش فصلی کارشناسان حرفه ای شهرستان ری با حضور مدیر عامل شرکت سیمان تهران ،مدیر مجتمع صنعتی سیمان تهران،معاون شبکه بهداشت شهرستان ری و کارشناسان حرفه ای صنایع شهرستان ری در شرکت سیمان تهران برگزار […]

مشاهده

در این مراسم که با حضور دکتر ایت الهی برگزار گردید،دکتر محمدعلی داریانی به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان تهران معارفه و از زحمات مهندس مجیدپور تقدیر و قدردانی شد.

مشاهده

در این مراسم که با حضور مهندس اتابک مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس برگزار  گردید،دکتر محمدعلی داریانی به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان تهران معارفه و از زحمات مهندس  مجیدپور تقدیر شد.

مشاهده