مناقصه محدود استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مقدار هفتصد (۷۰۰) تن سنگ پوزولان از معدن سنگ تراس جاجرود و تخلیه در محل مجتمع صنعتی سیمان تهران

مشاهده

اصلاحیه مناقصه عمومی خرید ، ساخت و نصب آسانسور جهت پیش گرمکن واحد طرح جایگزین ۲ در مجتمع صنعتی سیمان تهران

مشاهده

مناقصه عمومی خرید ، ساخت و نصب آسانسور جهت پیش گرمکن واحد طرح جایگزین ۲ در مجتمع صنعتی سیمان تهران

مشاهده