شرکت بورس اوراق بهادار براساس میانگین هارمونیک شش فاکتور مهم شامل  ارزش معاملات، حجم معاملات، میانگین ارزش بازار، میانگین تعداد سهام معامله شده، تعداد دفعات معامله و تعداد روزهای معاملاتی برای دوره یکساله لیست ۵۰ شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار را برای پائیز ۸۸ منتشر کرد. بازدید: ۰

مشاهده