افزایش ۵/۱۷ درصدی پیش بینی درآمد هر سهم سیمان تهران برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ طی اطلاعیه منتشره در بورس اوراق بهادار، شرکت سیمان تهران درآمد هر سهم خود را برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ از مبلغ ۵۳۵ ریال به مبلغ ۶۲۹ ریال تعدیل نمود. (اطلاعات بیشتر در بخش پیش بینی EPS سایت […]

مشاهده