همزمان با شروع هفته کار و کارگر شهردار منطقه ۱۵ تهران و هیئت همراه از واحد هفتم سیمان تهران بازدید نمودند . به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تهران ، در این بازدید مهندس یزدانی شهردار منطقه ضمن استماع گزارش فعالیتهای تولید و اقدامات زیست محیطی واحد هفتم سیمان تهران نقش این واحد صنعتی را […]

مشاهده

شرکت سیمان تهران در قالب یک برنامه بلند مدت و جامع زیست محیطی از سال ۱۳۸۲ تاکنون موفق به اجرای کامل ۳۸۰ برنامه از ۴۲۰ برنامه زیست محیطی خود با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال گردیده است . به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تهران ، مساحت کل فضای سبز مجتمع صنعتی سیمان تهران […]

مشاهده