پرداخت سود  سهام سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ سیمان تهران ـ شرکت سهامی عام به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند که سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ از تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ براساس جدول زمانبندی زیر و ازطریق واریز به حساب بانکی (بانک تجارت) سهامداران قابل پرداخت می‌باشد . لذا آن دسته از سهامدارانی که تاکنون نسبت […]

مشاهده