مدیرعامل شرکت سیمان تهران همزمان با روز جهانی کارگر تندیس و لوح تقدیر کارفرمای  نمونه  شهرستان ری  رادریافت نمود . به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تهران ، در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر که با حضور  دکتر زارعی معاون وزارت کار و امور اجتماعی ، آقای رفیعی مدیر کل اداره کار استان تهران، مهندس […]

مشاهده