کارکنان مجتمع صنعتی، واحدهفتم و دفتر مرکزی سیمان تهران۳۶۰۹۰۰ سی سی خون اهداء نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تهران، پرسنل شرکت سیمان تهران بنا بر یک سنت حسنه هر ساله درمراسم اهدای خون از طریق سازمان انتقال خون مشارکت فعال دارند. گروه سیار سازمان انتقال خون در قالب تیمی متشکل از پزشک و […]

مشاهده

  عملکرد ۶ ماهه شرکت سیمان تهران به همراه عملکرد ۸ ماهه واحد های تابعه این شرکت در سالن اجتماعات دفتر مرکزی این شرکت با حضور مدیران عامل، معاونین و مدیران مالی این شرکتها، مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی سیمان تهران در این نشست مهندس سیدان مدیرعامل شرکت سیمان تهران با بیان […]

مشاهده