پس از چهارروز ممیزی خارجی بار دیگر سیمان تهران موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت توف رایلند آلمان گردید.   در مراسم اختتامیه ممیزی که ۲۱ دیماه در محل سالن اجتماعات دفتر فنی مجتمع صنعتی سیمان تهران برگزار شد، آقای مهندس سیدان مدیرعامل شرکت سیمان تهران ضمن قدردانی از دقت نظر ممیزین، […]

مشاهده