مدیرعامل سیمان تهران در بزرگداشت پیروزی انقلاب: ارتقاء کمی و کیفی محصول تولیدی  ، راه ماندگاری است مهندس سیدان مدیرعامل شرکت سیمان تهران در مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی راه دوام و ماندگاری در فضای رقابتی امروز صنعت سیمان را  کاهش قیمت تمام شده ،تنوع محصول وکاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت محصول تولیدی عنوان […]

مشاهده