مدیرعامل شرکت سیمان تهران تأکید کرد : این شرکت از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص کاهش آلودگی هوا حمایت کرده و آماده هرگونه همکاری و مشارکت در این زمینه است . به گزارش روابط عمومی سیمان تهران مهندس سیدعطاءاله سیدان طی نشستی با مهندس محمدهادی حیدرزاده ، مدیرکل محیط زیست استان تهران افزود […]

مشاهده