هفتاد و دومین شماره نشریه سیمان تهران حاوی مطالب و موضوعات فنی، علمی و تخصصی منتشر شد. گفت‌وگو با معاون فنی و بهره‌برداری شرکت سیمان تهران، گزارشی از جزئیات تعمیر و نگهداری کوره دو هزار و صد تنی واحد چهارم مجتمع سیمان تهران، گزارش برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت سیمان تهران و ده‌ها […]

مشاهده