پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ سیمان تهران ـ شرکت سهامی عام به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند که سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ از تاریخ  ۰۵/  ۰۷ /۱۳۹۳ براساس جدول زمانبندی زیر و ازطریق واریز به حساب بانکی سهامداران قابل پرداخت می‌باشد . لذا آن دسته از سهامدارانی که تاکنون نسبت به اعلام […]

مشاهده