براساس آمار منتشره از سوی سازمان مدیریت صنعتی در خصوص رتبه بندی پانصد شرکت برتر ایران در سال ۱۳۹۲ از نظر میزان فروش و درآمد، رتبه شرکت های سیمان تهران، سیمان هگمتان و سیمان ایلام به شرح زیر اعلام گردید. نام شرکت رتبه بندی سال ۹۱ رتبه بندی سال ۹۲ فروش سال ۱۳۹۱(میلیارد ریال) فروش […]

مشاهده

موفقیتی دیگر برای شرکت سیمان تهران در زمینه توسعه سیستم های مدیریتی  اولین گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت سیمان توسط IMQ ایتالیا ، به سیمان تهران اعطاء شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان تهران، گروه سیمان تهران با هدف کاهش قطع سرویسهای فناوری اطلاعات و تضمین تداوم کسب و کار سازمان ، […]

مشاهده

در دی ماه گذشته همایشی تحت عنوان تعالی صنعت سیمان کشور برگزار شد. در این نشست از شرکت هایی که به رتبه برتر دریافت دومین جایزه تعالی صنعت سیمان دست یافته بودند مورد تقدیر قرار گرفتند. شرکت سیمان پیوند گلستان در راستای تحقق اهداف فوق با همتی مضاعف و با بهره گیری از توانمندی های […]

مشاهده