نشست هم افزایی و هم اندیشی گروه سیمان تهران با حضور مدیران عامل و مدیران کارخانجات واحدهای تابعه سیمان تهران در محل مجتمع صنعتی سیمان تهران برگزار شد.  به گزارش «سیمان تهران» در این نشست یک روزه که باهدف هم افزایی و ارتقاء هم اندیشی مدیران گروه سیمان تهران و تشکیل کارگروههای تخصصی برگزار شد،مهندس […]

مشاهده