در هشتمین نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن هشتمین نمایشگاه بین المللی سیمان وبتن بیستم دی ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور شرکتهای داخلی و خارجی حوزه صنعت سیمان و بتن افتتاح شد. به گزارش « روابط عمومی سیمان تهران »، در این نمایشگاه که عموم شرکتهای سیمانی کشور کمپانی های تولید […]

مشاهده