Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ISO 27001

IT یک سکه دوروست: هم فرصت است و هم تهدید! اگر به همان نسبتی که به توسعه و همه گیری اش توجه

و تکیه می کنیم به “امنیت” آن توجه نکنیم ،می تواند به سادگی و در کسری از ثانیه تبدیل به یک تهدید ومصیبت

بزرگ شود.نیاز روزافزون به استفاده از فناوریهای نوین در عرصه اطلاعات و ارتباطات، ضرورت استقرار یک نظام مدیریت

امنیت اطلاعات را بیش از پیش آشکار می‌نماید .امنیت اطلاعات به محرمانگی، یکپارچگی و دردسترس بودن داده‌ها

مربوط است.با توجه به موارد فوق الذکر ، شرکت سیمان تهران با توجه به گسترش ضریب نفوذ IT در واحدهای

زیرمجموعه خود ، تصمیم به بکارگیری سیستم مدیریتامنیت اطلاعات براساس ISO 27001گرفته تا از این طریق

بتواند ریسکها و آسیب پذیریهای امنیتی خود را شناسایی و با اجرای برنامه های منسجم و انجاماقدامات اصلاحی

مناسب در این خصوص ، حوادث امنیتی خود را به حداقل رسانده و از تداوم کسب و کارسازمان اطمینان حاصل نماید.

از سال ۱۳۹۳سیمان تهران نسبت به عقد قرارداد با شرکت IMQ ایتالیا اقدام نموده و گواهینامه ISO 27001 خود را از این شرکت دریافت نموده است.ممیزی های خارجی این شرکت سالیانه یکبار توسط IMQ انجام میگیرد.

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

بازدید: ۲۱۲