مناقصه عمومی اجاره یک دستگاه لودر با باکت حداقل ۵ تن همراه با اپراتور در واحد هفتم سیمان تهران

مشاهده

مناقصه عمومی اجاره یک دستگاه لودر با باکت حداقل ۵ تن همراه با اپراتور در واحد هفتم سیمان تهران

مشاهده

 مناقصه محدود استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مقدار هفتصد (۷۰۰) تن سنگ پوزولان از معدن سنگ تراس جاجرود و تخلیه در محل مجتمع صنعتی سیمان تهرانpozoolan

مشاهده