امور سهامداران

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. امور سهامداران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان تهران منتهی به 29/12/98

اقدامات لازم در خصوص حصر وراثت سهام متوفی

برای انجام حصر وراثت سهام متوفی ورثه محترم می‌بایست مدارک زیر را به دفاتر پیشخوان دولت جهت تقسیم سهام بین وراث تحویل نمایند :

 • ثبت نام در سامانه سجام
 • اصل اوراق سهام متوفی
 • اصل گواهی فوت بانضمام تصویر آن که برابر با اصل شده باشد
 • اصل گواهی حصر وراثت به انضمام تصویر آن که برابر با اصل شده است
 • گواهی مالیات بر ارث که سهام شرکت در آن قید شده باشد به انضمام تصویر آن که برابر اصل شده باشد
 • شناسنامه وراث به انضمام تصاویر آن ، در صورتیکه شناسنامه وراث دارای صفحه توضیحات باشد تصویر آن ضمیمه گردد
 • کارت  ملی وراث
 •  

رفع مغایرت و اصلاح مشخصات مندرج بر اوراق سهام

در صورتیکه موارد مندرج بر روی برگه سهام با مشخصات شناسنامه‌ای شما مغایرت دارد جهت اصلاح آن با در دست داشتن شناسنامه ، کارت ملی و برگه سهام به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمائید تا نسبت به رفع مغایرت موجود اقدام گردد .

فهرست