اندازه گیری رضایت مشتریان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اندازه گیری رضایت مشتریان

مشتری گرامی:

برای بهبود مداوم و خدمت رسانی بهترنیازمند آگاهی یافتن از نیازها و انتظارات شما میباشیم و نیک میدانیم که رمز بقاء ما ،رضایت شماست.لذا از جنابعالی خواهشمندیم با تکمیل این پرسشنامه ما را یاری رسانید.

کلیه اطلاعات این فرم محرمانه تلقی شده،پاسخ به آن هیچ تعهدی برای شما ایجاد نخواهد کرد.

فهرست