سیمان بنایی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سیمان بنایی

سیمان بنایی س – ب-۲۲/۵X

این سیمان در ساخت ملات آجر کاری ، بلوک کاری ، اندود کاری بیرونی و داخلی ساختمان ، کف پوشها ، جداول و … مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای سیمان بنایی

banaei22
  • ایجاد چسبندگی مطلوب ملات سیمان بنایی با مصالح دیگر
  • کارایی بهتر ملات سیمان در مقایسه با ملات سیمانی
  • جمع شدگی کمتر ملات سیمان بنایی در مقایسه با ملات سیمانی
  • جذب آب کم ، پایداری بهتر در برابر حمله شیمیایی لکه گذاری و خسارت ناشی از یخ زدگی از مزایای این ملات است.
  • ملات سیمان بنایی جذب آبی معادل نصف جذب آب ملات های سیمانی بدون مواد حباب هوا ساز دارند.
ویژگی س – ب- ۲۲/۵X
مقاومت (مگاپاسکال) – مقدار حد پایینی ۷ روزه ۱۰ ≤
مقاومت (مگاپاسکال) – مقدار حد پایینی ۲۸ روزه ۲۲/۵ ≤
مقاومت (مگاپاسکال) – مقدار حد بالایی ۴۲/۵ ≥
زمان گیرش اولیه (دقیقه) – مقدار حد پایینی ۶۰ <
زمان گیرش نهایی (ساعت) – مقدار حد بالایی الف ۱۵
سلامت (انبساط به میلی متر) مقدار حد بالایی ۱۰
میزان سولفات (برحسب درصد SO۳ مقدار حد بالایی ب ۳/۰
میزان کلرید (درصد) مقدار حد بالایی ۰/۱۰
آب نگه داری (درصد) مقدار حد پایینی ۷۵ <

الف : در صورت لزوم

ب : ۵/۳ درصد در صورتی که مقدار کلینکر پرتلند حداقل ۵۵% باشد.

فهرست