ارکان جهت ساز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ارکان جهت ساز

√  احترام به انسان ها و رعایت انصاف
√  تعهد و مسئوليت پذيري
√  تقدیر و حمایت از کارکنان بر مبنای شایسته سالاری
√  انضباط و قانون مداري
√  درك صحيح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردي با آن
√  پاك دستي، صداقت و درستي
√  اخلاق مداري و امانت داري
√  پاسخگو بودن به کلیه ذی نفعان (مشتریان، محیط زیست، جامعه، سهامداران و ….)
√  خلاقيت و نوآوري
√  تعهد به سلامت و ايمني كاركنان

.

 

 

√ توليد و عرضه سيمان با كيفيت برتر با اتكا به منابع انساني توانمند و فناوري هاي نوين در فضاي  رقابتي

.

 

 

√ انتخاب اول براي سازه هاي برتر، حافظ محيط زيست و منافع ذي نفعان

فهرست