ISO 18001

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. ISO 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

علیرغم رشد تکنولوژی که موجب راحت شدن کارها و لیکن افزایش شرایط نامطلوب کاری گردید، مخاطرات و حوادث ناشی از کار، نهایتاً موجب کهولت زود هنگام می گردد. بدین جهت چاره جوئی بنیادی ضرورت نگرش نظام مند به ایمنی و بهداشت کار را موجب گردید.

در سال ۱۹۵۳ میلادی کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی (W.H.O ) و سازمان بین المللی کار (I.L.O ) با اهداف و تعاریف زیر، تشکیل شد.

 • تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی،روانی و اجتماعی کارکنان در هر پیشه ای
 • پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار
 • تطبیق کار با انسان و در صورت امکان، تطبیق انسان با کار

در سال ۱۹۹۹ میلادی، استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط سازمانهای گواهی دهنده و سازمانهای بین المللی مرتبط تدوین گردید.

 

گواهینامه OHSAS 18001 درباره چیست:

 • دستیابی به یک سیستم مدیریت OH&S یکپارچه و ساختاری
 • ایجاد یک فرآیند بازنگری و ممیزی OH&S .
 • عملکرد سازمان در رابطه با حذف، به حداقل رسانیدن و کنترل خطرات و ریسک ها
 • اثبات وجود سیستم مدیریت کنترل در سازمان از طریق فرآیند گواهینامه
 • کمک به اجرا، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت OH&S
 • حصول اطمینان با روشهای اجرایی و خط مشی OH&S سازمان
 • اثبات این انطباق به دیگر طرفهای ذینفع

سیمان تهران در سال ۱۳۸۱ پس از انجام فعالیت های گسترده در زمینه بهبود ایمنی وسلامت کارکنان سازمان موفق به اخذ گواهینامه OHSAS 18001-1999 گردید و در سال ۱۳۸۸ با انجام تغییرات در ویرایش استاندارد مذکور نسبت به استقرار و اخذ گواهینامهOHSAS 18001-2007 اقدام نمود.

از سال ۱۳۹۳سیمان تهران نسبت به عقد قرارداد با شرکت IMQ ایتالیا اقدام نموده و گواهینامه OHSAS 18001 خود را از این شرکت دریافت نموده است.ممیزی های خارجی این شرکت سالیانه یکبار توسط IMQ انجام میگیرد.

فهرست