ISO 9001

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت

 • کاهش دوباره کاری ها
 • بهبود رضایت مشتریان
 • کاهش هزینه هاو قیمت تمام شده
 • افزایش اعتماد مشتریان
 • بهبود شهرت در بازار
 • طراحی بهتر خدمات
 • افزایش سهم بازار قابل کسب
 • بهبود بهره وری و کارآئی
 • افزایش قابلیت رقابت
 • افزایش سودآوری
 • افزایش سطح کیفیت محصولات
 • کاهش شکایات مشتریان
 • بهبود در روحیه کارکنان
 • بهبود ارتباطات داخل سازمانی
 • بهبود وضعیت مستندات
 • شفاف سازی حدود مسئولیتها و اختیارات

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در سیمان تهران

در بهمن ماه سال ۱۳۷۷ سیمان تهران موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001-1994 از شرکت  TUV Rheinland آلمــان گردید.

سپـس در اردیبهشــت ماه ۱۳۸۳ استانــدارد به ISO 9001-2000 و در بهمن ماه ۱۳۸۷ نیز به ISO 9001-2008 ارتقاء یافت.

از سال ۱۳۹۳سیمان تهران نسبت به عقد قرارداد با شرکت IMQ ایتالیا اقدام نموده و گواهینامه ISO9001 خود را از این شرکت دریافت نموده است.ممیزی های خارجی این شرکت سالیانه یکبار توسط IMQ انجام میگیرد.

فهرست